Referencie

Bytové domy, v ktorých sme realizovali montáž bezpečnostných dverí ZAP MODRA

do všetkých bytov:


Ružinov:         Petržalka

Čečinová        Betliarska

Haburská        Lietavská

Hraničná          Vyšehradská

Kaštieľska

Ľanová            Jarovce:                                              

Papraďova       Smaragdová

Tomášikova     

Tučkova                      

                       Rusovce

                       Firmová          

                       Starorímska


Karlova Ves:            Dúbravka:

Jána Stanislava       Pri kríži

Kresánkova             

Staré Grunty       

Lamač:        Malokarpatské nám.

                                Krasňany:

Kramáre:                 Tramínová

Rozvodná                Rubínová

Vlárska                     Vavrinecká

                                 Na Grunte   

Vajnory: Čierny chodník   


Vrakuňa: Kríková

                Vrakunská


Okrem týchto BD sme realizovali montáže v množstve nadstavieb a stovky montáží individuálnej klientele.